Trung tâm gia sư Tây Đô

Việc làm gia sư

Danh sách lớp cập nhật

- Mã việc làm: VL13
- Phụ huynh: Lê Văn Hào
- Địa chỉ: Cao Lãnh
- Môn học: Tiếng Anh
- Thời gian học:
- Trình độ: Tùy Trung tâm
- Cần tìm gia sư: Tùy trung tâm
- Học phí: Thương lượng
- Yêu cầu khác:
- Cập nhật: 2018-01-22
- Tình trạng: Chưa giao

- Mã việc làm: VL12
- Phụ huynh: Trần Tiến Đại
- Địa chỉ: P6, Cà Mau
- Môn học: Tiếng Anh
- Thời gian học:
- Trình độ: Tùy Trung tâm
- Cần tìm gia sư: Tùy trung tâm
- Học phí: Thương lượng
- Yêu cầu khác:
- Cập nhật: 2018-01-22
- Tình trạng: Chưa giao

- Mã việc làm: VL11
- Phụ huynh: Nguyễn văn Quang
- Địa chỉ: Mỹ Phước,Long Xuyên
- Môn học: Các môn
- Thời gian học: Tối 2,4,7
- Trình độ: Giáo viên tự do
- Cần tìm gia sư: Tùy trung tâm
- Học phí: 120 ng
- Yêu cầu khác:
- Cập nhật: 2018-01-22
- Tình trạng: Chưa giao

- Mã việc làm: VL10
- Phụ huynh: Lê Nguyễn Nhật Quang
- Địa chỉ: Ninh Kiều, TP Cần Thơ
- Môn học: Sinh Học
- Thời gian học: 2 buổi/ tuần
- Trình độ: Giáo viên tự do
- Cần tìm gia sư: Tùy trung tâm
- Học phí: Thương lượng
- Yêu cầu khác:
- Cập nhật: 2018-01-15
- Tình trạng: Chưa giao

- Mã việc làm: VL9
- Phụ huynh: Lê phương nam
- Địa chỉ: Ấp Bắc
- Môn học: Toán
- Thời gian học: 9h
- Trình độ: Sinh viên năm 3
- Cần tìm gia sư: Nữ
- Học phí: Thương lượng
- Yêu cầu khác:
- Cập nhật: 2017-10-10
- Tình trạng: Chưa giao

- Mã việc làm: VL8
- Phụ huynh: Lê phương nam
- Địa chỉ: Ấp Bắc
- Môn học: Toán
- Thời gian học: 9h
- Trình độ: Sinh viên năm 3
- Cần tìm gia sư: Nữ
- Học phí: Thương lượng
- Yêu cầu khác:
- Cập nhật: 2017-10-10
- Tình trạng: Chưa giaoDANH MỤC

gia sư, dạy kèm Dạy kèm khu vực

Dạy kèm Cần Thơ

Dạy kèm Cà Mau

Dạy kèm Cao Lãnh

Dạy kèm Bạc Liêu

Dạy kèm Long Xuyên

Dạy kèm Sóc Trăng

Dạy kèm Tiền Giang

Dạy kèm Trà Vinh

Dạy kèm Vĩnh Long

Dạy kèm Vị Thanh


gia sư, dạy kèm Dành cho gia sư

Cập nhật hồ sơ gia sư

Cách lấy mã số gia sư

Việc làm gia sư

Liên hệ :

Điện thoại: 0947 704 596

Hoặc Đăng Ký Trực Tuyến:

Đăng ký tìm gia sư tại Cần Thơ   Đăng ký dạy thêm tại gia sư Cần Thơ

Hãy nhấn “like” bên dưới để cập nhật lớp mới thường xuyên: