Trung tâm gia sư Olympia
gia su day kem


 

Cập nhật 27/6/2019 , Lượt xem: 315

Cách viết đoạn văn hay


Cách viết đoạn văn hay

Home » gia sư môn văn tphcm » Cách viết đoạn văn hay

1. Khái niệm:

            Đoạn văn là phần văn bản nằm giữa hai chỗ xuống dòng, viết hoa khi mở đầu, chấm, xuống dòng khi kết thúc. Về nội dung, đoạn văn chứa một ý tương đối hoàn chỉnh – một chủ đề nhỏ, xoay quanh làm sáng rõ chủ đề lớn của cả bài văn. Đoạn văn thường do nhiều câu tạo thành.

2. Cấu tạo của đoạn văn:

a. Đoạn văn diễn dịch: là đoạn văn có câu chứa nội dung thông tin chung, khái quát của cả đoạn (được gọi là câu chủ đề) đứng ở đầu đoạn; các câu còn lại dẫn giải, triển khai nội dung của câu chủ đề.

b. Đoạn văn quy nạp: là đoạn văn có câu chủ đề ở cuối đoạn, tức là trình bày ý từ cụ thể đến tổng quát, từ luận cứ rút ra luận điểm.

c. Đoạn văn song hành: là cách trình bày ý giữa các câu ngang nhau, câu chủ đề ẩn (được rút ra từ việc tổng hợp ý của tất cả các câu trong đoạn.

d. Đoạn văn hỗn hợp (tổng – phân – hợp): là đoạn kết hợp diễn dịch và quy nạp, có câu chủ đề ở đầu đoạn và cuối đoạn, cách triển khai ý từ luận điểm suy ra các luận cứ rồi từ các luận cứ lại khẳng định lại luận điểm. Qua mỗi bước, vấn đề được nâng cao hơn.

e. Đoạn văn móc xích: là đoạn văn triển khai ý bằng cách câu sau kế thừa và phát triển ý câu trước, luận cứ của câu trước tạo tiền đề cho sự phát triển ý của câu sau và cứ như thế đến hết đoạn.


Trang     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

Cập nhật lớp mới thường xuyên tại facebook: