Trung tâm gia sư Olympia
gia su day kem


 

Cập nhật 3/12/2019 , Lượt xem: 107

Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn


Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

Home | gia sư tphcm | Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

1.    Thì hiện tại tiếp diễn là gì?

Thì hiện tại tiếp diễn là một trong những thì được dùng nhiều nhất khi luyện thi IELTS. Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả những hành động đang xảy ra ở thời điểm hiện tại.

2.    Công thức của thì hiện tại tiếp diễn

Câu hỏi W/H : Who/How/What/When/Where/Why + to be + S + V-ing?

3.    Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn

Ví dụ:

Jame is cooking lunch at the moment

Park is washing his hair now

Ví dụ:

I am looking up my dictionary at present

My mother is working as a nurse in city hospital

Ví dụ:

James is always screaming out when he is angry

My neighboor is always singing karaoke at night

4.    Phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn

Ví dụ:

HTTD: It is rainning at the moment

HTD: It rains every day

Ví dụ:

HTD: I go to school by bike

HTTD: I am going to school by bike now

Ví dụ:

HTD: I am eating bread at the moment

HTD : I always drink coffee in the morning


Trang     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

Cập nhật lớp mới thường xuyên tại facebook: