Trung tâm gia sư Olympia
gia su day kem

 

Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn


Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

Home | gia sư tphcm | Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

1.    Thì hiện tại tiếp diễn là gì?

Thì hiện tại tiếp diễn là một trong những thì được dùng nhiều nhất khi luyện thi IELTS. Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả những hành động đang xảy ra ở thời điểm hiện tại.

2.    Công thức của thì hiện tại tiếp diễn

  • Khẳng định : S + to be + V-ing
  • Phủ định : S + to be + not + V –ing
  • Nghi vấn : To be + S + V-ing?

Câu hỏi W/H : Who/How/What/When/Where/Why + to be + S + V-ing?

3.    Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn

  • Thì hiện tại tiếp diễn miểu tả những hành động xảy ra ở thời điểm hiện tại. Trong câu thường có thêm các trạng từ như “at the moment”, “at present’, “now”, at + thời gian

Ví dụ:

Jame is cooking lunch at the moment

Park is washing his hair now

  • Thì hiện tại tiếp diễn biểu đạt những hành động xoay quanh thời điểm hiện tại. Hành động đó không nhất thiết đang diễn ra tại thời điểm nói

Ví dụ:

I am looking up my dictionary at present

My mother is working as a nurse in city hospital

  • Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả sự khó chịu của người nói trước một hành động lặp đi lặp lại nào đó.

Ví dụ:

James is always screaming out when he is angry

My neighboor is always singing karaoke at night

4.    Phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn

  • Thì hiện tại tiếp diễn có dạng “to be + V-ing” trong khi hiện tại đơn có dạng “S+ V es/s”

Ví dụ:

HTTD: It is rainning at the moment

HTD: It rains every day

  • Thì hiện tại đơn miêu tả hành động xảy ra hằng ngày, lặp đi lặp lại theo thói quen. Trong khi thì hiện tại tiếp diễn chỉ nói về hành động đang xảy ra.

Ví dụ:

HTD: I go to school by bike

HTTD: I am going to school by bike now

  • Cách nhanh nhất để phân biệt thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn qua trạng từ. Câu sử dụng trạng từ At the moment hay Now thì có thể chắc chắn 70% câu này nói về hành động đang diễn ra. Trong khi thì hiện tại đơn có các trạng từ chỉ mức độ thường xuyên như often, usually, sometimes, barely, rarely…

Ví dụ:

HTD: I am eating bread at the moment

HTD : I always drink coffee in the morning


Trang     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

Liên hệ : 033 2132 424

 17    2/27/2021 1:42:25 PM


Hoặc Đăng Ký Trực Tuyến:

Đăng ký tìm gia sư tại nhà   Đăng ký dạy thêm tại gia sư nhà

DANH SÁCH LỚP

Để lại bình luận


Gia sư theo Khu vực Gia sư TPHCM

 Gia sư Cần Thơ

 Gia sư An Giang

 Khu vực khác

Dành cho gia sư Cập nhật hồ sơ gia sư

 Việc làm cần tìm gia sư

 Cách lấy mã số gia sư

 Đăng ký nhận lớp

 Lịch sử nhận lớp

Hãy like facebook để nhận thông tin lớp mới thường xuyên

Trung tâm Gia Sư Olympia

Dạy kèm tại nhà – Chất lượng số 1

Điện thoại: 033 2132 424

Địa chỉ: 281/122B Lý Thường Kiệt, Quận 11, TP HCM

© Designed by Tin Hoc Tay Do