Trung tâm gia sư Olympia
gia su day kem


 

Cập nhật 24/7/2019 , Lượt xem: 199

CÓ NÊN BỎ BIÊN CHẾ GIÁO VIÊN


CÓ NÊN BỎ BIÊN CHẾ GIÁO VIÊN

CÓ NÊN BỎ BIÊN CHẾ GIÁO VIÊN

Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến bỏ biên chế, không chỉ đối với ngành giáo dục mà nên làm ở tất cả các ngành khác. Biên chế là tư duy bao cấp lạc hậu, là gánh nặng ngân sách, nó triệt tiêu tính cạnh tranh, công bằng trong lao động xã hội, nó làm phát sinh tiêu cực trong tuyển dụng bộ máy. 

Quay lại ý kiến bỏ biên chế giáo viên. Cá nhân tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhưng đã làm thì phải làm đồng bộ, ít nhất là từ cấp hiệu trưởng các trường. Nếu chỉ thực hiện với các thầy cô thì cực kì nguy hại. Ta đã biết vấn đề dân chủ trong trường học đang rất hạn chế, hiệu trưởng một số trường hiện nay quá lạm quyền, tự ý đưa ra nội quy, thu chi...ví dụ một số trường hiệu trưởng cấm giáo viên làm thêm tại trung tâm trong khi quy định của bộ và sở đều cho phép...Bởi vậy nếu chỉ bỏ biên chế với giáo viên thì ông hiệu trưởng nghiễm nhiên thành độc quyền thậm chí độc tài, như vậy dân chủ trong trường học hoàn toàn bị triệt tiêu, thầy cô không dám và không có bất kỳ quyền gì để tham gia vào trường. Khi ấy vấn nạn "chạy trường, chạy việc" sẽ thành thường trực với các thầy cô vốn dĩ đã quá nhiều áp lực.

Nếu thực hiện bỏ biên chế từ hiệu trưởng tới các giáo viên thì tôi nghĩ nên áp dụng cách thức của các trường ngoài công lập. Khi đó phụ huynh học sinh, giáo viên trong trường sẽ đề cử và bầu cử hiệu trưởng theo nhiệm kì từng năm học. Sở giáo dục sẽ là cơ quan chứng nhận về mặt pháp lý, các thầy cô trong trường sẽ hợp đồng làm việc theo năm học, sau mỗi năm học, nếu các thầy cô nhận được sự tín nhiệm của học sinh, phụ huynh, ban lãnh đạo trường thì sẽ tiếp tục giảng dạy... có làm được như vậy mới đảm bảo tính công bằng và dân chủ trong trường học. 


Nhưng tôi chia sẻ thật lòng với tầm nhìn và khả năng của bộ trưởng và các lãnh đạo bộ hiện nay thì không thể triển khai nổi đâu, có lẽ ý kiến bỏ biên chế này xuất phát từ gánh nặng trả lương bộ máy (hơn 1 triệu giáo viên) hơn là mục đích phục vụ giáo dục

Nguồn: thầy Bùi Gia Nội


Trang     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

Cập nhật lớp mới thường xuyên tại facebook: