Trung tâm gia sư Olympia
gia su day kem


 

Cập nhật 14/12/2019 , Lượt xem: 163

Ôn tập thi học kì I lịch sử vẻ vang lớp 12


Ôn tập thi học kì I lịch sử vẻ vang lớp 12

Ôn tập thi học kì I lịch sử vẻ vang lớp 12

Ngày 2/9 hàng năm là ngày Quốc Khánh của việt nam. Vào trong ngày 2/9 của 74 thời gian trước, sau thành công của cách mạng tháng Tám, trên quảng trường Ba Đình lịch sử dân tộc, quản lý sài gòn đã đọc bản Tuyên ngôn chủ quyền, khai Ra đời nước việt nam dân chủ Cộng hòa.

Các bước chuẩn bị cho cách mạng tháng 8 1945 đã được xuất phát điểm từ 15 năm kia (năm 1930) với khá nhiều gian khổ, khó khăn. Tuy nhiên với sự chỉ đạo tài tình của Đảng, của Bác tương tự như khối đại đoàn kết toàn dân, một quốc gia tự do – độc lập đã chính thức được ra đời.

 Xem thêm: Gia Sư Tại Nhà TPHCM

1/ Công tác sẵn sàng khẩn trương của Đảng & Nhân dân cho cách mạng tháng 8 1945:

Cách mạng tháng Tám là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc vàng dân tộc

a) Đóng tầm quan trọng chủ lực quyết định: sẵn sàng về đội quân chính trị

Thi công chiến trường Việt Minh làm chủ lực (thông qua các Hội Cứu quốc)

Đề ra đề cương văn hóa truyền thống VN và Hội văn hóa cứu quốc việt nam được Ra đời, dừng trong mặt trận Việt Minh (1944)

b) Đóng sức ảnh hưởng hỗ trợ, xung kích cho cách mạng tháng 8 1945: sẵn sàng về lực lượng vũ trang

Trong quá trình sẵn sàng đội quân vũ trang, Đảng luôn chú tâm quan trọng công tác tuyên truyền

Xây dựng & phát triển các đội du kích, Ra đời các Trung đội Cứu quốc quân.

Vào cuối năm 1942, Ra đời đội tự vệ vũ trang

Nguyễn Ái Quốc mở các lớp huấn luyện và giảng dạy chính trị, quân sự chiến lược, biên soạn những tài liệu chỉ dẫn về cách đánh du kích

Vào trong ngày 22 tháng 12 năm 1944, Đội nước ta tuyên truyền giải phóng quân được Ra đời. Chỉ sau 2 ngày Thành lập, Đội đã đã sở hữu được thành công trước tiên trong hai trận Phay Khắt, Nà Ngần (ngày nay thuộc tỉnh Cao Bằng)

trong tháng 5 năm 1945, việt nam cứu quốc quân & nước ta tuyên truyền giải phóng quân được thống nhất lại thành đội việt nam giải phóng quân

c) Xây dựng & mở rộng căn cứ địa cho cách mạng tháng 8 1945

Pác Bó (Cao Bằng) được chọn lựa thành căn cứ địa cách mạng thứ nhất được Đảng kiến thiết & lan rộng cùng theo với Bắc Sơn (Võ Nhai)

Tháng 6 năm 1945, Khu giải phóng quân Việt Bắc được Thành lập và hoạt động. Gồm có 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thành Phố Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên & trong những vùng ở bên cạnh khác), địa thế căn cứ địa cách mạng tiếp tục được lan rộng xuống miền xuôi, có thể nói rằng, cách mạng tháng 8 1945 thành công là vì các bước chuẩn bị tích cực. Lâu hơn của Đảng và nhân dân ta, kết hợp với nghệ thuật chớp cơ hội và hành vi kịp thời

2/ Điều Kiện bùng nổ cách mạng tháng 8 1945

Có nhiều điều kiện dẫn đến sự bùng nổ cách mạng tháng 8 1945, gồm có cả những Tại Sao chủ quan lẫn Tại Sao khách quan. Những lý do khách quan nhiều phần phải kể tới sự kiện: vào trong ngày 15/8/ 1945, Japan chào làng đầu hàng quân liên minh vô ĐK. Sau đó, quân Nhật ở Đông Dương bắt đầu có thể trở nên rệu rã, cơ quan chỉ đạo của chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang và sợ hãi. Trong lúc đó, Quân đồng minh chưa kịp tiến vào tiếp quản Đông Dương. Có thể nói cơ hội cách mạng đang đi đến rất gần, tuy nhiên gian nguy rủi ro vẫn còn đấy.

Về hướng các Tại Sao chủ quan của cách mạng tháng 8 1945, tầng lớp trung gian đã ngả hẳn về phía cách mạng. Trải qua một quá trình rèn giũa dài 15 năm (1930 – 1945), đội quân cách mạng nước ta đã được chuẩn bị chu đáo cả về đường lối đấu tranh & phương pháp đấu tranh cũng như vật chất và lực lượng.

Nhìn chung, kết hợp cả hai nhân tố chủ quan và khách quan, ta đặt ra đánh giá và nhận định, đó là thời cơ ngàn năm có 1 đối với cách mạng nước ta. Điều quan trọng nhất đó là, đó là khoảng chừng thời hạn mà Nhật đang sợ hãi náo loạn & sức chiến đấu giảm rất nhanh tại Đông Dương (bởi chúng đang thua trên mọi mặt trận), còn quân liên minh lại còn chưa kịp đến Đông Dương để tiếp quản Đông Dương từ tay Nhật. Cơ hội cách mạng tháng 8 1945 được coi là “Ngàn năm có một” này chỉ kéo dãn tối đa là nửa tháng, đòi hỏi sự chuẩn bị, tập kết của lực lượng Cách mạng & đặc biệt là tất cả quần chúng nhân dân

Xem thêm: Gia Sư Lớp 12

3/ Thẩm mỹ chớp thời cơ của Đảng trong cách mạng tháng 8 1945

Vào ngày 13/8/1945, Ủy ban Khởi nghĩa toàn nước được Thành lập và hoạt động & ban bố Quân lệnh hàng đầu, phát động Tổng khởi nghĩa ngay toàn quốc, từ ngày 14/8 đến ngày 15/8 năm 1945, Hội Nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào, quyết định tổng khởi nghĩa ngay toàn nước, giành lấy tổ chức chính quyền trước khi quân liên minh vào

Từ 16/8 đến 17/8 năm 1945, Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào, ưng ý chính sách Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 1945 của Đảng, trải qua 10 cơ chế của Việt Minh, vào trong ngày 16/8 năm 1945, Võ Nguyên Giáp lãnh đạo một đơn vị chức năng Giải phóng quân tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên, mở màn cuộc tổng khởi nghĩa

4/ Tình tiết chính của cách mạng tháng 8 1945: Giành tổ chức chính quyền ở Hà Nội

Từ sau đảo chính Nhật – Pháp, không gian cách mạng ngày càng sôi sục. Ngày 15/8 năm 1945, mệnh lệnh khởi nghĩa về tới TP Hà Nội, phong trào chuẩn bị khởi nghĩa rất khẩn trương với nhiều hình thức: diễn giả công khai minh bạch, truyền đơn, biểu ngữ

Ngày 19/8 năm 1945, một cuộc biểu tình lớn ở quảng trường Nhà hát Thành Phố do mặt trận Việt Minh tổ chức, hấp dẫn nhân dân vùng dậy giành tổ chức chính quyền kế tiếp là cuộc biểu tình xâm chiếm các văn phòng của địch, cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội Thủ Đô đã chiến thắng,

Ý nghĩa: cổ vũ toàn quốc, làm kẻ thù hoang mang và sợ hãi giao động

5/ Tình tiết chính của cách mạng tháng 8 1945: Giành cơ quan ban ngành trong cả nước

Trong tầm 4 ngày từ 14 đến 18/8 năm 1945 đã có đến 4 tỉnh dành được chính quyền, chính là Bắc Giang, Thành Phố Hải Dương, tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam. Đấy là 4 tỉnh đã triển khai theo chỉ thị: Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của tất cả chúng ta

Tóm tắt cốt truyện cách mạng tháng 8 tại các bản địa khác:

Tiếp nối là thường xuyên giành cơ quan ban ngành ở Huế (ngày 23/8) và TP sài gòn (ngày 25/8)

Từ 19 đến 18/8, đồng loạt các bản địa trong cả nước vùng lên giành chính quyền chiến thắng chóng vánh & ít ngã xuống vào trong ngày 30/8, vua Bảo Đại công bố thoái vị

Vào ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), quản trị thành phố sài thành đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước VN Dân chủ Cộng hòa.

-> 2 nhiệm vụ kế hoạch chống đế quốc, chống phong kiến do Đảng đặt ra đã triển khai xong

6/ Chân thành và ý nghĩa lịch sử hào hùng của cách mạng tháng 8 1945

Cách mạng tháng 8 năm 1945 đã xuất hiện một kỉ nguyên mới: độc lập, hòa bình, nhân dân lao động lên nắm chính quyền, làm chủ đất nước,… đó là chân thành và ý nghĩa cách mạng tháng 8 lớn nhất, quan trọng nhất.

Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành Đảng cầm quyền, sẵn sàng ĐK cho các thành công kế nhiệm ở đầu cuối, nó đóng góp thêm phần tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, cổ vũ những dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng

7/ Tại Sao chiến thắng của cách mạng tháng 8 1945

Sự chỉ huy chuẩn chỉnh, tài tình của Đảng mà cầm đầu là quản trị thành phố sài gòn. Đó là Nguyên Nhân chiến thắng quyết định

Không những thế, trong những nhận định và đánh giá cách mạng tháng 8 ta còn phải kể đến sự đoàn kết của Đảng và nhân dân qua những hình thức mặt trận dân tộc bản địa nhất thống quan điểm & quá trình chuẩn bị lâu hơn, chu đáo suốt 15 năm; cổ điển yêu nước, niềm tin đoàn kết toàn dân. Sau cuối, không còn không kể đến thắng lợi của lực lượng liên minh trước quân phát xít trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ 2

8/ Bài học kinh nghiệm rút ra từ cách mạng tháng 8 1945

Thứ nhất, phải có Đảng chỉ đạo với đường lối và kế hoạch đúng đắn. Giương coa ngọn cờ chống đế quốc, chống phong kiến.

Thứ 2, phải xây cất, tập hợp được lực lượng trong mặt trận dân tộc nhất thống quan điểm.

Thứ ba là phối hợp nhiều hình thức & cách thức đấu tranh một cách biến hóa linh động với từng bản địa, từng các bước

Nói theo một cách khác, cuộc cách mạng tháng 8 1945 là 1 cuộc cách mạng vĩ đại, là dấu son chói lọi trong lịch sử hào hùng tiến bộ việt nam thế kỉ XX. Nó là dấu mốc khai ra đời một đất nước toàn diện tự do & độc lập. Chân thành và ý nghĩa lịch sử dân tộc tương tự như các bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 sẽ còn nguyên vẹn giá trị trong thời đại ngày này.


Trang     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

Cập nhật lớp mới thường xuyên tại facebook: