Trung tâm gia sư Olympia
gia su day kem


 

Cập nhật 9/1/2020 , Lượt xem: 146

Kiểm tra Phản xạ Nhận thức - Bài kiểm tra IQ ngắn nhất


Kiểm tra Phản xạ Nhận thức - Bài kiểm tra IQ ngắn nhất

Đây là bài kiểm tra phản xạ nhận thức do Shane Frederick, giáo sư Đại học Quản lý Yale trình bày trong tiểu luận Phản xạ Nhận thức và Đưa ra quyết định (Cognitive Reflection and Decision Makingđăng trên tờ Journal of Economic Perspectives, 2005

Theo Frederick, nhiều nhà nghiên cứu trước đây đã nhấn mạnh đến sự khác biệt giữa hai kiểu tiến trình nhận thức: nhận thức phản ứng mau lẹ với rất ít thận trọng tỉnh táo, được gọi là “Hệ thống 1” và nhận thức phản ứng chậm hơn nhưng suy nghĩ thấu đáo hơn, được gọi là “Hệ thống 2”. Tiến trình Hệ thống 1 diễn ra đồng thời và không cần hay đòi hỏi nhiều sự chú tâm. Ví dụ, nhận diện gương mặt thuộc Hệ thống 1. Ngược lại, để tính toán đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nên thuộc Hệ thống 2.

Bài kiểm tra, theo Frederick, có 3428 người tham gia trả lời thuộc 35 trường khác nhau. 

Bài kiểm tra đưa ra sự liên hệ giữa phản xạ nhận thức và tham chiếu thời gian, và phản xạ nhận thức và tham chiếu rủi ro.

Sự liên hệ giữa phản xạ nhận thức và tham chiếu thời gian là khái niệm chỉ sự liên hệ giữa phản xạ nhận thức và sự kiên nhẫn. Điều này không mới vì đã có nhiều nghiên cứu cho thấy những người thông minh thường kiên nhẫn hơn

Tuy nhiên, sự liên hệ giữa phản xạ nhận thức và tham chiếu rủi ro chưa từng được nghiên cứu. Theo Frederick, bài kiểm tra bao gồm sự lựa chọn giữa được và mất, giữa khả năng có được và khả năng mất. 

Bài kiểm tra: 

1.Một cái chày và một quả bóng trị giá tổng cộng 1,10 Bảng Anh. Cái chày có giá mắc hơn quả bóng 1 bảng Anh. Hỏi quả bóng giá bao nhiêu? 2. Có 5 chiếc máy mất 5 phút làm ra 5 thiết bị. Hỏi mất bao lâu để 100cái máy làm ra 100 thiết bị? 3. Trong một cái hồ, có một đám lá súng. Mỗi ngày, lá súng nở to gấp đôi. Nếu lá súng mất 48 giờ đồng hồ để che kín mặt hồ, hỏi mất bao lâu để che kín nửa mặt hồ?

Thông thường, đáp án đưa ra sẽ là

  1. 10 xu
  2. 100 phút
  3. 24 ngày 

Nhưng nếu bạn trả lời thế là sai rồi.

Đáp án chính xác là

1 Quả bóng chỉ có giá 0,05 xu 

Giả sử quả bóng có giá là X và cái chày mắc hơn 1 bảng Anh thì

X+£1

Do đó,

Chày + Bóng = X + (X+1) =1.1

Vậy,

2X+1=1.1, and 2X=0.1

X= 0.05

2. Mất 5 phút làm ra 100 thiết bị

5 cái máy có thể làm 5 thiết bị trong 5 phút do đó 1 máy sẽ làm ra 1 thiết bị trong 5 phút. Do đó, nếu có 100 cái máy cùngsản xuất thiết bị thì chúng cùng làm ra 100 thiết bị trong 5 phút 

3. Mất 47 ngày để che kín nửa mặt hồ


Trang     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

Cập nhật lớp mới thường xuyên tại facebook: