LỊCH SỬ NHẬN LỚP TẠI TPHCM
Gia sư dạy kèm
Slogan gia su day kem

LỊCH SỬ NHẬN LỚP


   


 

- Mã số gia sư 2765 : Cao Thị Thảo Hương
- Việc làm: 20201007
- Yêu cầu từ phụ huynh: Cần tìm gấp gia sư nam/nữ dạy kèm anh văn cho bé lớp 8, bé yêu ngữ pháp. Sinh viên chuyên ngành anh văn hoặc các ngành có liên quan, có kinh nghiệm dạy kèm lớp 8, vững ngữ pháp
- Học phí: 150-200ng/buổi/90 phút, 2 buổi/ tuần
- Ngày nhận lớp:
- Tình trạng: Đề xuất nhận lớp
- Mã số gia sư 2744 : Đặng Huỳnh Thi Thơ
- Việc làm: 20200901
- Yêu cầu từ phụ huynh: Điều kiện: giáo viên hoặc sinh viên từ năm 2 chuyên ngành anh văn, có kinh nghiệm dạy kèm anh văn lớp 5
- Học phí: 150000/90 phút
- Ngày nhận lớp:
- Tình trạng: Đề xuất nhận lớp
- Mã số gia sư 2765 : Cao Thị Thảo Hương
- Việc làm: 20201007
- Yêu cầu từ phụ huynh: Cần tìm gấp gia sư nam/nữ dạy kèm anh văn cho bé lớp 8, bé yêu ngữ pháp. Sinh viên chuyên ngành anh văn hoặc các ngành có liên quan, có kinh nghiệm dạy kèm lớp 8, vững ngữ pháp
- Học phí: 150-200ng/buổi/90 phút, 2 buổi/ tuần
- Ngày nhận lớp:
- Tình trạng: Đề xuất nhận lớp
- Mã số gia sư 2660 : NGUYEN THI HONG VAN
- Việc làm: 20200902
- Yêu cầu từ phụ huynh: dạy buổi sáng
- Học phí: 300/buoi
- Ngày nhận lớp:
- Tình trạng: Đề xuất nhận lớp
- Mã số gia sư 2765 : Cao Thị Thảo Hương
- Việc làm: 20201007
- Yêu cầu từ phụ huynh: Cần tìm gấp gia sư nam/nữ dạy kèm anh văn cho bé lớp 8, bé yêu ngữ pháp. Sinh viên chuyên ngành anh văn hoặc các ngành có liên quan, có kinh nghiệm dạy kèm lớp 8, vững ngữ pháp
- Học phí: 150-200ng/buổi/90 phút, 2 buổi/ tuần
- Ngày nhận lớp:
- Tình trạng: Đề xuất nhận lớp
- Mã số gia sư 2660 : NGUYEN THI HONG VAN
- Việc làm: 20200902
- Yêu cầu từ phụ huynh: dạy buổi sáng
- Học phí: 300/buoi
- Ngày nhận lớp:
- Tình trạng: Đề xuất nhận lớp
- Mã số gia sư 2765 : Cao Thị Thảo Hương
- Việc làm: 20201007
- Yêu cầu từ phụ huynh: Cần tìm gấp gia sư nam/nữ dạy kèm anh văn cho bé lớp 8, bé yêu ngữ pháp. Sinh viên chuyên ngành anh văn hoặc các ngành có liên quan, có kinh nghiệm dạy kèm lớp 8, vững ngữ pháp
- Học phí: 150-200ng/buổi/90 phút, 2 buổi/ tuần
- Ngày nhận lớp:
- Tình trạng: Đề xuất nhận lớp
- Mã số gia sư 2660 : NGUYEN THI HONG VAN
- Việc làm: 20200902
- Yêu cầu từ phụ huynh: dạy buổi sáng
- Học phí: 300/buoi
- Ngày nhận lớp:
- Tình trạng: Đề xuất nhận lớp
- Mã số gia sư 2754 : Phạm Quỳnh Hương
- Việc làm: 20200921
- Yêu cầu từ phụ huynh: ...
- Học phí: 180.000/b
- Ngày nhận lớp:
- Tình trạng: Đề xuất nhận lớp
- Mã số gia sư 2660 : NGUYEN THI HONG VAN
- Việc làm: 20200902
- Yêu cầu từ phụ huynh: dạy buổi sáng
- Học phí: 300/buoi
- Ngày nhận lớp:
- Tình trạng: Đề xuất nhận lớp

Xem thêm: ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

HỆ THỐNG TÌM KIẾM GIA SƯ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

    


Tuyển dụng việc làm gia sư

Để lại bình luận

Tham khảo thêm :

gia su, day kem Bảng giá tìm gia sư dạy kèm tại nhà


Liên hệ : 033 2132 424


Hoặc Đăng Ký Trực Tuyến:

Đăng ký học tại nhà   Đăng ký dạy

gia sư, dạy kèm Dành cho gia sư

Cập nhật hồ sơ gia sư

Cách lấy mã số gia sư

Cập nhật lớp mới thường xuyên tại facebook: